Mit jelent egy védelembe vételi eljárás? Igyekszem bemutatni egy konkrét eseten keresztül:

A különélő szülő nagyon messze került a gyermekétől és nagyon aggódott érte, hogy milyen körülmények között él, nem volt róla információja, amiket pedig hallott ismerősöktől, azok rendkívül negatív és veszélyes dolgokról számoltak be. Emiatt védelembe vételi eljárást indított, kérelemmel élt (egyébként hivatalból is indulhat és jellemzően abból is szokott indulni ez az eljárás).

A gyámhatóság megkeresésére a gyermekjóléti központ szakemberei kimentek és végeztek egy környezettanulmányt, egy állapotfelmérést, megismerték a családot. Azt vizsgálták, hogy fennáll-e a kiskorú veszélyeztetettsége, ami egy sok összetevős kérdés és nem csak arról szól, hogy van-e étel a hűtőben (bár természetesen ez sem elhanyagolható szempont). Felvették a kapcsolatot a gondozó szülővel, megtudták, hogy a gyermek jár-e iskolába, hova jár, van-e esetleg igazolatlan mulasztása, milyenek a tanulmányi eredményei, sikerült-e beilleszkednie az új közösségbe, tehát tulajdonképpen az életkörülményeiket vizsgálják meg és hogy van-e szükség valamilyen gyermekvédelmi intézkedésre.   

Ha úgy látták volna, hogy van valamilyen gyermekvédelmi probléma, például úgy ítélik meg, hogy a gyermeknek pszichológiai megsegítésre van szüksége, mert kiszakították a korábban megszokott környezetéből, sok neki ez a változás, hiányzik az apukája, nem tud magára találni az új helyzetben, akkor egy alapellátás keretében való gondozásra tettek volna javaslatot a gyámhatóság felé.  Beszéltek az anyával, mert lehet, hogy neki is szüksége van valamilyen segítségre, például támogatások megigénylésében. Ha azt tapasztalták volna, hogy a gyermek veszélyeztetett, akkor védelembe vételi javaslattal élnek a gyámhatóság felé, aki tárgyalással és a tényállás további tisztázásával folytatja ezt az eljárást.

Ha pedig azt tapasztalta volna a gyermekvédelmi központ, hogy semmilyen veszélyeztetettség nincs és alapellátásban történő gondozás sem indokolt, akkor írásban javaslattal él az eljárás megszűntetésére.

Ha úgy érzed, neked is segíthetünk,
keress minket bátran!

Írta: Gyermekvédelmi szakember