Természetes, hogy senkiben nem fogan meg a gondolat, hogy egyszer egy válóperes ügyvédhez kell fordulnia. Azonban, ha minden kötél szakad, és a bíróságon találják magukat a párok, a váratlan helyzet és a stressz miatt nehéz tiszta fejjel végig gondolni a válás lépéseinek minden apró tényezőjét. Ezekben a nehéz pillanatokban, a válóperes ügyvéd szakértelmében és tapasztalataiban bíznak. 

A válóperes ügyvéd, sokszor magától értetődőnek, vagy lényegtelennek tarthat bizonyos információkat, melyek tudatában, a felek később másképp döntöttek, vagy  jártak volna el a válás során.
Bemutatjuk azt a legjellemzőbb 10 információt, amikkel mindenképpen tisztában kell lennetek a per során, s amikről az ügyvédek sok esetben nem tájékoztatják ügyfeleiket kellő körültekintéssel.

1. Jellemző, hogy a bontóper megindulása előtt sok ügyfél nem kap tájékoztatást arról, hogy miben különbözik a gyakorlatban a közös szülői felügyelet és a kizárólagos felügyelet. Ez a későbbiekben félreértéseket szülhet, így jó, ha már az elején tisztázva vannak bizonyos fogalmak.

2. Sok esetben, a váló felek arról sem kapnak kellő tájékoztatást, hogy a kizárólagos felügyelet ellenére, a gyermek lényeges sorsát érintő kérdésekben a másik fél döntési joga is megmarad. Bár a Ptk. pontosan megjelöli ezeket a jogokat, erről az információról általában hiányosan, vagy tévesen rendelkeznek a felek.

3. A gyermektartásdíj fizetésére a különélő szülő köteles. Az ügyvéd sokszor nem tájékoztat erről, így ennek a díjnak a mértékét sem nem tudják kellőképpen meghatározni, mert azt gondolják, hogy aki a gyermeket neveli, annak ugyanannyit kell hozzátenni a költségekhez, ezért duplázzák a tartásdíj összegét. Ellenben, a díjat nem lehet duplázni, mert aki a gyermekkel marad, az természetben tartja a gyermeket.

4.Előfordul, hogy az ügyvédek elindítják a bontópert, viszont meg sem kísérlik a házastársi vagyonközösség megszüntetését megállapodásban rendezni, mondván, hogy arra a bontóper után fog sor kerülni. Azonban, még a bontás előtt, vagy a bontóper folyamata alatt sokkal nagyobb a kompromisszum a vagyon rendezésére.

5. Jellemző, hogy a feleket nem tájékoztatják arról, hogy a perben milyen költségei vannak egy házastársi vagyonközösség megszüntetésének, hogy milyen hosszú ideig tud tartani, és hogy milyen szakértői költségek várhatóak a folyamat során. Ezek tisztázása pedig segíthet megszüntetni az anyagi kérdésekkel kapcsolatos félelmeiket, bizonytalanságaikat.

10-titok-amit-nem-mond-el-a-válóperes-ügyvéded

6.A különvagyon fogalmának tisztázására sem szokott sor kerülni a válóperek során. Ahogyan arra sem, hogy a különvagyon – ha például beruháznak, felújítanak –  keveredik a közös vagyonnal, így nem kapnak iránymutatást abban, hogy hogyan és mikori értéken kell elszámolni ezeket a kiadásokat.

 7.Sok esetben születik megállapodás a szülői felügyeleti jogról, tartásdíjról, apaság elismeréséről stb. Azonban, sokan nem tudják, hogy mivel nincs per, így később sem lesz végrehajtható ez a fajta megállapodás.

8. Az ügyfelek sokszor nincsenek tudatában, hogy lehet kérni ún. egyezségi kísérleti történő idézést a bíróságtól, ami max. 15. 000 Ft illetékkel, és az ügyvédi költséggel jár. Ebben az esetben viszont már bíróság által, közokiratban foglaltan megerősíthetik, egyezségbe foglalhatják a megállapodásukat, ami ezáltal kikényszeríthetővé, végrehajthatóvá válik. Ez ajánlatos a mediációs megállapodás aláírását követően is.

9.Előfordul, hogy nem értesülnek a felek arról, hogy ne hagyják el az utolsó közös lakást (nyilván, ha nincs olyan körülmény, hogy az együttélés tarthatatlanná válik), mert ha önként felhagynak a lakáshasználattal, akkor már az ún. lakáshasználati díj ellenérték sem jár. Érdemes tehát megfontolni az elhamarkodott költözést, hiszen később egy nagyobb összegtől is eleshetnek az elköltözött felek.

10. S végül, de nem utolsó sorban, a házassági szerződés megkötését követően a felek olyan tájékoztatást kapnak az ügyvédtől, miszerint az X évvel ezelőtti házassági vagyonjogi szerződés alapján, nem kell a bontáson kívül semmit intézni. Nincs közös vagyon, amit meg kellene osztani, így nem kell erről még megemlékezni sem. Holott, a vagyonjogi szerződésben nem került kikötésre, hogy a jövőben külön szerzés lesz mindenre, tehát a megállapodásban rendelkezni  kellett arról, hogy nincs megosztandó közös vagyontárgy, valamint arról is, hogy elszámoltak egymással természetben és értékben egyaránt.

Egy tudatos, kellően tájékozott válási folyamat nem csak a felek békésebb és nyugodtabb elválását segíti elő, de hozzájárul a vagyon igazságos elosztásához, hogy egy előnyös egyezséggel egyik fél se kényszerüljön kilátástalan és reménytelen helyzetbe.
Ha úgy érzed túl nagy a nyomás, és nem tudsz jó döntéseket hozni, fordulj hozzánk, és minden információt megkapsz a válás lépéseiről, arról, hogy hogyan spórolhatsz a legtöbbet, valamint segítünk egy reménnyel teli, új élet megkezdéséhez is.