Ügyvédi és válási mediációs szolgáltatások

Ügyvédi szolgáltatások

Válási Mediációs szolgáltatásaink

Ügyvédi szolgáltatások

1. Válóperes tanácsadás és jogi képviselet

Válás közös megegyezéssel

Támogatást nyújtunk a házasság közös megegyezéssel való felbontásában, és ennek során a felbontáshoz kötelezően hozzátartozó járulékos kérdésekben történő mindkét fél számára elfogadható megegyezések létrehozásában. Járulékos kérdések: a szülői felügyeleti jog, a gyerek és a különélő szülő között történő kapcsolattartás, a gyerektartásdíj megállapítása, a közös lakás lakáshasználata, és esetlegesen felmerülő volt házastársi tartás.

Közös házastársi vagyon esetén, elkészítjük a közös vagyon megosztásához szükséges szerződést, természetesen az előzetes tanácsadás keretében, személyre szabottan az ügyfeleink élethelyzetét és érdekeit maximálisan szem előtt tartva.

A megállapodások elkészítését követően, ha szükséges képviseljük az ügyfelet a bontóperben, mert a bontást még közös megegyezés esetén is csak a bíróság mondhatja ki.

Válás közös megegyezés nélkül, tényállásos válás                

Amennyiben mégsem sikerül a feleknek a közös megegyezéssel való válás és a házassági közös vagyon megegyezéssel  való megszüntetése, úgy az egyik felet képviseljük a házassági bontó valamint a házassági vagyonjogi perben. Egyezségkötés hiányában – vitás helyzetben – a peres feleknek ajánlott az érdekükben eljáró, családjogban jártas, tényállásos perekben sikeres tapasztalattal rendelkező ügyvéd támogatását kérni. Ez esetben megbízható és felkészült ügyvédek nyújtanak hatékony képviseletet klienseinknek.

2. Családjogi tanácsadás

Ahhoz, hogy a felek el tudják dönteni, hogy jogi szempontból milyen opcióik vannak, ha válás mellett döntenek, illetve ha már a válás mellett voksoltak, úgy kell, hogy tudják, milyen lehetőségeik vannak, fontos őket tájékoztatni a családjogi lehetőségeikről.

Családjogi tanácsainkkal a következő területeken támogatjuk Ügyfeleinket:

E

Szülői felügyeleti jog

E

Kapcsolattartási lehetőségek

E

Gyerektartás

E

Lakáshasználat

E

Házassági közös és külön vagyon

E

Válás édesanya szemszögéből

E

Válás édesapa szemszögéből

E

Gyermekeink jogainak védelme

E

Gyermekeink legfőbb érdeke

3. Élettársi kapcsolatok felbomlása

Élettársi kapcsolódásból többfélét ismerünk. Az alábbi esetekben adunk jogi tanácsot, és készítjük el a szükséges megállapodásokat és ha a helyzet úgy kívánja akár a perben is képviseletet nyújtunk.

Közös gyermekek esetén:

Amennyiben az élettársi kapcsolatban közös gyermekek születtek, úgy a szülői felügyeleti jog, a kapcsolattartás és a gyermektartásdíj kérdései is tisztázandók, valamint a lakáshasználat kérdésében is megegyezés szükséges. Amennyiben a felek közös vagyonnal rendelkeznek, ez esetben természetesen az élettársi vagyonközösségre vonatkozó speciális szabályok szerint annak megosztásában is segítünk.

Közös gyermek nélkül:

Itt jellemzően vagyonmegosztási kérdésekben (akár ingóságok, akár ingatlanok), nyújtunk támogatást.

 

4. Házassági vagyonjogi szerződés, élettársi kapcsolati szerződés

Házassági, valamint élettársi vagyonjogi szerződést az életközösség megkezdését megelőzően, és az életközösség fennállása alatt lehet kötni, ezzel megkönnyítve a felek helyzetét és elkerülve a későbbi jogviták felmerülését.

További eset, ha a válás után valaki új élettársi kapcsolatot létesít, vagy új házasságot köt; ilyenkor is érdemes előtte szerződést kötnie a párjával, mert már mindkét félnek van korábbi élete, esetleg gyereke és külön vagyona. Erre tudatosan érdemes gondolni, egyfajta biztosításként,  előgondoskodásként érdemes kezelni. Ebben is számíthatnak ránk, mind tanácsadás, mind szerződés készítés szempontjából.

5. Közös vagyon megosztó szerződések

A házasság felbontása és a közös vagyon megosztása két különböző jogi fogalom és procedúra. Ilyen esetekben amennyiben harc helyett kompromisszumos megoldás születik, azzal időt és sok pénzt, lelki fájdalmat és bosszankodást takaríthatnak meg a felek. Ügyvédre azonban mindenképpen szükség lesz, hiszen a vagyonmegosztási megállapodások nem érvényesek ügyvédi ellenjegyzés nélkül! A SzépenVáljEl Válásközpont megegyezéspárti ügyvédei ezen szerződések megírását is vállalják házassági/élettársi kapcsolat esetében.

 

Ha úgy érzed, segítségre van szükséged, állunk rendelkezésedre!

Válási Mediációs szolgáltatásaink

Amikor egy házaspár a válás mellett dönt és elindul a válási folyamat, olyan érzelmek, viselkedési formák jöhetnek elő bármelyik fél részéről, ami nagymértékben megnehezítheti a békés, gyermekek szempontjából is kooperatív és költséghatékony lezárását a kapcsolatnak.
Ezen szituációk elkerülésére és kezelésére a legjobb megoldás a mediáció, melynek keretében a felek számára kívánatos megállapodás születhet a szülői felügyeleti jog, a gyermek lakóhelyének meghatározása, a gyermekkel való kapcsolattartás, a gyerektartás és lakáshasználat kérdéseiben is.

Tapasztalataink alapján…

ha egy válás vagy élettársi kapcsolat felbomlása során a felek mediátor segítségét veszik igénybe, akkor a válási procedúra ideje lényegesen rövidebb lehet. A közös megegyezés egy középen álló profi mediátor segítségét igénybe véve reálisan létrehozható, ennek pedig ott van jelentősége, hogy a gyermekek nem sérülnek akkorát, mint egy hosszú évekig tartó, harccal fűszerezett bírósági eljárás során. Hiszen a mediátor mindkét fél, de elsősorban a gyermek érdekeit helyezi fókuszba munkája során.

A válási mediáció középpontjában a válás egyéb részleteinek rendezése mellett az áll, hogy a gyermek a különélő szülővel úgy tarthasson fent egy kiegyensúlyozott és szeretetteljes kapcsolatot, hogy az a nevelő szülő életét se borítsa fel. Fokozott fókuszt helyezünk arra, hogy a külön élő szülő ne élje meg azt, hogy kiszorult a gyermeke életéből, illetve a nevelő szülő ne érezze azt, hogy minden gyermekkel kapcsolatos terhet egyedül visz, ami megnehezíti mind szakmai, mind magánéletét.

A közös gyermekkel váló feleknek abban is támogatást nyújtunk, hogy egy olyan kapcsolattartási rendszer alakuljon ki a házasság felbomlását követően, mely stabilan, kiszámíthatóan, mindkét fél és a gyermekek számára is élhető és nem vezet újabb konfliktusokhoz a szülők között. 
Szem előtt kell tartani ugyanis, hogy a házasság felbomlásával a KÖZÖS felelősség nem szűnt meg, a közös gyermek felneveléséhez a felek közt folyamatos kooperációra és kommunikációra van szükség!
A feleknek elemi érdeke egy jó szülőtársi kapcsolat fenntartása, hisz rengeteg együttműködést igénylő helyzet lesz még az életükben: óvoda, iskola választás, továbbtanulás, gyermekeik pályaválasztása, születés- és névnapjai, karácsony, gyermek esküvője, unoka születése, csak hogy néhányat említsünk. Mindezt haraggal, keserűséggel a szívünkben végigcsinálni nem csak hatalmas teher, hanem felelősség is abban,hogy milyen példát mutatunk gyermekeinknek!

Ha a válás lezárultát követően a szülőtársak a közös gyermek nevelését igénylő együttműködésben elakadtak, mediátoraink továbbiakban is támogatást nyújtanak, hiszen a gyermek érdeke az első!

“Hitvallásunk, hogy a családra a válási folyamat lezárultát követően is egységként tekintsünk, akkor is ha a szülők már külön élnek!  Pont ezen filózófiánk alapján dolgoznak mediátoraink, akiknek az a legfontosabb, hogy az eljárás során a család minden tagjának az igényei teljesüljenek.”

Mediátoraink – akik közül többen rendelkeznek jogi végzettséggel is – ebben a folyamatban nyújtanak támogatást.  Mediációval egy válás lényegesen egyszerűbb, kiméletesebb.
Éljenek a mediáció nyújtotta lehetőségekkel!

Teljeskörű, professzionális megoldások

Minden, amire szükséged van
a válás során és azon túl

Lépj velünk kapcsolatba

KÖvess minket